Donacije

Centar za obnovu kulture (COK) je neprofitna i nestranačka udruga.

Osnovana je u veljači 2009. godine s ciljem promicanja dostojanstva svake ljudske osobe te sudjelovanja u javnoj raspravi o svim temama od značaja za moderno hrvatsko društvo.

 

Novčana donacija moguća je uplatom na račun udruge:

PRIMATELJ: CENTAR ZA OBNOVU KULTURE Tomašićeva 11, 10000 Zagreb

UPLATITELJ: Puno ime i prezime, adresu, mjesto stanovanja.

SVRHA UPLATE: Donacija

IBAN BROJ: HR6523400091110378138

ŽIRO-RAČUN: PBZ 2340009-1110378138

POZIV NA BROJ U poziv na broj upišite, ako to želite, JMBG uplatitelja ili MB tvrtke.

OIB: 12879317978

SWIFT: PBZGHR2X

 

Za Vašu donaciju jamčimo da će biti namjenski utrošena u skladu s ciljevima Udruge.

Podsjećamo Vas da u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004, Čl. 36, St. 27) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

"Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno – obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak."

U skladu sa odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/2005, Čl. 89, St. 1, Toč. 11) za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja prema Čl. 36, St. 27 Zakona, treba priložiti PRESLIKE NALOGA o doznaci u novcu.