COK organizira panel na godišnjoj konferenciji Zagrebačke burze

COK organizira panel u suradnji sa Zagrebačkom burzom na godišnjoj konferenciji 16. i 17. listopada u Splitu. Dr. Robin Harris, član uprave COK-a i Joseph Wood iz Washington DC-a su među uzvanicima na predstojećoj konferenciji koja se održava u vremenu sve teže gospodarske krize. Program konferencije se može vidjeti na www.zse.hr.

 

The Center for the Renewal of Culture promotes conservative values, liberty and the free market.

© 2018, The Center for the Renewal of Culture, All rights reserved.