IANVA CAELI – Naučite latinski uz Sveto Pismo i otačke spise

COK - 03/23/2023 - Događanja

Biste li željeli imati sposobnost čitanja latinskih knjiga iz naše prebogate duhovne i kulturne povijesti kao što sada vjerojatno umijete čitati knjige na pojedinim stranim jezicima – engleskom, talijanskom, španjolskom, njemačkom ili francuskom? Induktivna metoda učenja gramatičkih pravila i obiman latinski vokabular učinit će vas pravim znalcem latinskog jezika i otvoriti vam vrata u bogatstva kršćanske vjere i tradicije.

»Latinski je materinji jezik Rimske crkve.«

~ papa Benedikt XVI.

 

Opis tečaja

Ianua caeli je obuhvatan tečaj latinske gramatike i rječnika s naglaskom na razvijanju praktične vještine razumijevanja tekstova kršćanske duhovne baštine. Svrha je početnom tečaju otvoriti polaznicima vrata cjeloživotnog drugovanja i prisnosti s Božjom Riječju i s neiscrpnom književnom baštinom kršćanstva. Ti su spisi blago i izvor kršćanskog nauka i života, a obuhvaćaju:

 

 • Jeronimov latinski prijevod Svetog Pisma, tzv. Vulgata
 • svetačke komentare Svetog Pisma na latinskom 
 • djela zapadnih crkvenih otaca
 • filozofsku i teološku književnu baštinu razvijenog i kasnog srednjeg vijeka
 • latinske spise novovjekovnih svetaca i latinske hagiografije
 • latinske prijevode djela apostolskih otaca i istočnih crkvenih otaca
 • spise crkvenog Učiteljstva i pregledne zbirke vjerskih istina
 • Red mise rimskoga obreda, Rimski misal i Rimski brevijar
 • Rimski katekizam i Katekizam Katoličke crkve
 • kršćanska latinska poezija (himni, lirika, biblijska epika)

 

Naglasak tečaja nije toliko na akademskom ovladavanju vještinama gramatičke analize i točnog prevođenja koliko na:

 

 •  Praktičnom ovladavanju jezičnom praksom, odnosno ispravnom izgovoru liturgijskih tekstova, molitvenih obrazaca i svetopisamskoga teksta.
 •  Induktivnom intuitivnom razumijevanju značenja i konotacija jezičnih znakova.
 •  Aktivnoj i kontinuiranoj izgradnji vlastitog latinskog vokabulara te pažljivom oblikovanju naučenog jezičnog tkiva u gramatički ispravne latinske iskaze.

 

Svrha je tečaja da polaznici u potpunosti urone u latinski jezični svijet, njegove zvukove i boje, asocijacije i konotacije, strukturiranost i izražajnost, misaonost i usmjerenost transcendentnosti.

 

»Latinski jezik je dugo vremena bio vezivo civiliziranog svijeta. Tko je latinski govorio nije bio stranac nigdje… Latinski je veza prošlosti sa sadašnjosti, znak bratstva koja nadvladava sve razdaljine i ujedinjava sve i najraznolikije narode.«

~ sluga Božji Dom Prosper Guéranger (L’Année liturgique i Institutions liturgiques)

 

Program

IANVA CAELI I (24 susreta po 90 min.)

IANVA CAELI II (24 susreta po 90 min.)

 

Kalendar nastave IANVA CAELI I

ponedjeljkom od 17:00 do 18:30 sati

srijedom od 17:00 do 18:30 sati

početak tečaja: 17. travnja

 

raspored nadnevaka nastave:

 

ponedjeljci:

17, 24. travnja

2, 8, 15, 22, 29. svibnja

5, 12, 19, 26. lipnja

3. srpnja

 

srijede:

19, 26. travnja

3, 10, 18, 24, 31. svibnja

7, 14, 21, 28. lipnja

5. srpnja

 

Kalendar nastave IANVA CAELI II

ponedjeljkom od 18:30 do 20:00 sati

srijedom od 18:30 do 20:00 sati

raspored nadnevaka nastave isti kao za IANVA CAELI II

 

Profesor: Jakša Bilić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Lokacija: Tomašićeva 11, Zagreb, prostorije Centra za obnovu kulture

 

 

Cijena tečaja

 

IANVA CAELI I: €300

IANVA CAELI II: 300

Način i vrijeme uplate:

€225 za uplatu odjednom

€100 pri upisu, €100 do 10. svibnja, €100 do 1. lipnja

 

Prijava i uplate

Podaci potrebni za prijavu:

(1) ime i prezime

(2) datum rođenja

(3) župa

(4) broj mobitela

(5) email adresa

(6) naobrazba

Pošaljite na adresu e-pošte [email protected] nakon čega ćete dobiti upute za uplatu.

 

»Nema onoga koji bi mogao staviti pod sumnju posebnu učinkovitost latinskog i humanističke kulture za razvitak i formaciju nježne inteligencije kod mladeži. Zaista, latinski kultivira, pospješuje dozrijevanje i usavršuje najvažnije intelektualne i moralne sposobnosti; izoštrava inteligenciju i prosudbu; priprema duh djeteta da ispravno shvati sve stvari i da ih prosuđuje prema njihovoj pravoj vrijednosti; najzad metodički podučava kako valja razmišljati i kako se valja izražavati.

Ako dobro odvagnemo njegove zasluge, lako ćemo razumjeti zašto su pape, tako često i obilato, ne samo uzdizali važnost i izvrsnost latinskog nego i nalagali njegovo proučavanje i uporabu svetim Božjim službenicima i ostalom kleru, te jasno naznačivali opasnosti koje bi nastale od njegova zanemarivanja…«

~ bl. papa Ivan XXIII.

 

Razine tečaja

IANVA CAELI I (početnički tečaj)

 1. tjedan: izgovor, pravopis, I. i II. deklinacija, prezent I. i II. konjugacije; III. deklinacija, prezent III. konjugacije, osnove na -i III. deklinacije, pridjevi s 3, 2 i 1 završetkom
 2. tjedan: IV. i V. deklinacija, IV. konjugacija, komparacija pridjeva i priloga; osobne, posvojne, pokazne zamjenice, is i idem, odnosne i upitne zamjenice, zamjenički pridjevi
 3. tjedan: brojevi; imperfekt I-IV. konjugacije, prezent i imperfekt III. konjugacije na -io; futur I. i II., perfekt i pluskvamperfekt
 4. tjedan: Imperativ: I-IV. konjugacije, glagol esse, složenice od esse, pasivni prezent, imperfekt i futur I.
 5. tjedan: perfekt, pluskvamperfekt i futur II. pasivni, konjuktiv prezenta, imperfekta, perfekta i pluskvamperfekta
 6. tjedan: konjuktiv u pasivu, participi, infinitivi, verba deponentia i semideponentia
 7. tjedan: osobitosti roda imenica, osobitosti deklinacija, neodređene zamjenice, nepravilna i opisna komparacija, nepotpuna komparacija, prijedlozi
 8. tjedan: glagoli eo, fero, volo, nolo, malo, fio, verba impersonalia
 9. tjedan: sintaksa glagolskih imena
 10. tjedan: sintaksa padeža
 11. tjedan: sintaksa rečenice
 12. tjedan: rekapitulacija gradiva

 

Pored kurzornog gramatičkog pregleda naglasak je tečaja na stjecanju aktivnog – crkveno-teološkog i općenitog – latinskog vokabulara kao gradivnog tkiva, a gramatička će se znanja i snalaženje u međusobnim odnosima riječi u rečenici graditi intuitivno i organski. Prvenstveno je važno sazdati duboke temelje u razumijevanju i aktivnom prizivanju iz memorije latinskih riječi i njihovih značenja (“prijateljevanju s” i “utapanju u” latinski jezični svijet), na takvo se znanje gramatički zakonitosti s vremenom prirodno sljubljuju. Čitat ćemo sve književne žanrove iz Staroga i Novoga zavjeta (Vulgata), liturgijske i molitvene obrasce, otačke tekstove, katekizme i papinske dokumente, a početna izazovnost težine tekstova najbolje će se savladavati snažnom motivacijom da se osposobimo komunicirati s vrelima kršćanske mudrosti.

 

»Poraba latinskog jezika, u upotrebi u velikom dijelu Crkve, znak je vidljiva i zorna jedinstva, i učinkovita zaštita protiv svake izopake izvornoga nauka.«

~ bl. papa Pio XII.

 

IANVA CAELI II (uvjet: završen tečaj IC I ili položena provjera znanja gradiva prvih 8. tjedana tečaja IC I)

 1. tjedan: ponavljanje prva četiri tjedna IC I. 
 2. tjedan: ponavljanje druga četiri tjedna (5-8) IC I.
 3. tjedan: sintaksa pojedinih vrsti riječi
 4. tjedan: sintaksa pojedinih vrsti riječi (II)
 5. tjedan: sintaksa pojedinih vrsti riječi (III)
 6. tjedan: analiza rečenice i sintaksa padeža
 7. tjedan: sintaksa jednostavne rečenice i rečeničnog niza
 8. tjedan: sintaksa jednostavne rečenice i rečeničnog niza (II)
 9. tjedan: sintaksa zavisnih rečenica
 10. tjedan: sintaksa zavisnih rečenica (II)
 11. tjedan: izravni i neizravni govor 
 12. tjedan: rekapitulacija gradiva 

 

Cilj je nastavka tečaja daljnja izgradnja aktivnog latinskog vokabulara i frazeologije, te produbljivanje razumijevanja sintaktičkih značajki latinskog jezika, poput sintakse tekstovnih perioda, složene rečenice, vrste zavisnih rečenica i slaganje vreménā u zavisnim rečenicama. Jezičnu samostalnost izgrađivat ćemo na seminarskom iščitavanju i interioriziranju širokog spektra svetopisamskih tekstova i ostale crkvene književnosti.

 

Učila

štiva za seminarsko čitanje (unaprijed distribuirana da se prirpemi za sat)

Gortan-Gorski-Pauš, Latinska gramatika, ŠK

Menge, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik, WBD

Menghe, Lateinische Synonymik, WBD

Žepić, Latinsko-hrvatski rječnik, ŠK (idealan rječnik za početnika)

Divković, Latinsko-hrvatski rječnik za škole (obimniji rječnik za naprednije stupnjeve)

Romac, Rječnik latinskih pravnih izraza, Informator

Doroghy, Blago latinskog jezika, SNL

 

»Zaista, Crkva koja sakuplja u svome krilu sve narode i koja će živjeti do svršetka svijeta… po svojoj prirodi ima potrebu za univerzalnim jezikom koji je definitivno fiksiran, a koji nije neki od narodnih jezika.«

~ sv. papa Ivan XXIII.

 

 

COK - 03/23/2023 - Događanja

The Center for the Renewal of Culture promotes conservative values, liberty and the free market.

© 2018, The Center for the Renewal of Culture, All rights reserved.