Fotografije s predavanja održanog u subotu 1. listopada 2011. u 18.30 u Bogovićevoj 1 u organizaciji Centra za obnovu kulture. Tema predavanja bila je prošlost, sadašnjost i budućnost eura, a predavač Boris Vujčić.