Predavanje: “Zašto sve završava s Titom?”

Fotografije s predavanja održanog u subotu 5. studenog 2011. u organizaciji Centra za obnovu kulture. Naziv predavanja bio je “Zašto sve završava s Titom?”, a predavač je bio povjesničar i političar prof. dr. Ivo Banac.

The Center for the Renewal of Culture promotes conservative values, liberty and the free market.

© 2018, The Center for the Renewal of Culture, All rights reserved.