Predavanje: “Prošlost, sadašnjost i budućnost eura”

Fotografije s predavanja održanog u subotu 1. listopada 2011. u 18.30 u Bogovićevoj 1 u organizaciji Centra za obnovu kulture.

Tema predavanja bila je prošlost, sadašnjost i budućnost eura, a predavač Boris Vujčić.

The Center for the Renewal of Culture promotes conservative values, liberty and the free market.

© 2018, The Center for the Renewal of Culture, All rights reserved.