Hrvatska na pragu ulaska u Europsku uniju: Put reformi

COK je bio su-organizator predstojeće međunarodne konferencije “Hrvatska na pragu ulaska u Europsku uniju: Put reformi”, koja se održala 29.-30. travnja o.g. u Zagrebu. Ovaj događaj se odvijao u suradnji s uglednim Francuskim institutom za međunarodne odnose (www.ifri.org), Austrijsko-francuskim centrom za pomirenje (www.oefz.at), te Institutom za međunarodne odnose u Zagrebu.

Download program – hrvatski
Download programa i predavača – english (PDF)

The Center for the Renewal of Culture promotes conservative values, liberty and the free market.

© 2018, The Center for the Renewal of Culture, All rights reserved.