Održana ljetna škole “Temelji liberalne demokracije”

COK je održao prvu ljetnu školu “Temelji liberalne demokracije”, u Korčuli u trajanju od 1. – 6. kolovoza 2010. Eminentni predavači su se osvrnulii na glavna pitanja demokratskog poretka danas u Europi. Je li demokracija u krizi? Što znači ulazak u Europsku uniju za Hrvatsku?

Download programa i predavača (PDF)
Download prijavnice (doc)

The Center for the Renewal of Culture promotes conservative values, liberty and the free market.

© 2018, The Center for the Renewal of Culture, All rights reserved.